WIDEO

Dokumentacja

Wydawanie pierwszych czasopism o sztuce po 1989 roku w Polsce
Spotkanie z Grzegorzem Borkowskim, Bogną Świątkowską i Łukaszem Gorczycą
Prowadzenie: Agnieszka Kozłowska


 

Krytyka artystyczna na łamach pism artystycznych
Spotkanie z Dorotą Monkiewicz, Magdą Ujmą i Anetą Szyłak
Prowadzenie: Aleksandra Grzonkowska, Anna Ratajczak-Krajka


 

Projektowanie i wydawanie magazynów i książek artystycznych dzisiaj
Spotkanie z Mimi Wasilewską, Katarzyną Michałkiewicz-Hansen (Panią Hansen), Janem Rośkiem i Anią Witkowską
Prowadzenie: Artur Rogoś


 

https://vimeo.com/304975814Trójmiejski performance lat 90. XX wobec transformacji ustrojowej
Spotkanie z Piotrem Wyrzykowskim
Prowadzenie: Monika Popow


 

Archiwum a kierunek performatywny
Spotkanie z Waldemarem Tatarczukiem, Joanną Zielińską, Barbarą Świąder-Puchowską i Jackiem Niegodą
Prowadzenie: Dorota Walentynowicz