PAMPERS MAXI

Grupa Pampers Maxi

(Sławomir Góra, Robert Kaja, Sławomir Laskowski i Marek Rogulus Rogulski)

Grupa działała w latach 1988-1990, organizując w tym czasie trzy pokazy: w Gdańsku, Bydgoszczy i Warszawie.