Projekty

Nakład własny. Sympozjum o niezależnych wydawnictwach artystycznych

https://www.facebook.com/fundacjachmura/

Laboratorium Innowacji społecznych w Gdyni    https://www.facebook.com/LaboratoriumIS/