Dolne Miasto Pany

Dolne Miasto Pany to od-Dolne rysunki, w których brutalna rzeczywistość miesza się z fikcją, dystopia z gentryfikacją, życie dzielnicy z życiem osobistym. 

Wymyśla Kora Kowalska – antropolog kultury, rysuje Szymon Szyszko – artysta malarz.