Nakład własny #1 | II panel dyskusyjny

20 października 2018 | godz. 16:00 | Luks Sfera

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był współczesnym zinom, ich miejscu i znaczeniu we współczesnym, zdecydowanie cyfrowym świecie. Czy wydawnictwa niezależne ktoś jeszcze czyta? Jaką przyszłość ma druk? Jakich technik używa się w produkcji współczesnych wydawnictw niezależnych? Czy stać na to i wydawców i odbiorców? Jaką drogę przeszły wydawnictwa niezależne współtworzone przez naszych gości? Zapraszamy serdecznie!

Gośćmi drugiego spotkania byli młodzi twórcy i wydawcy pism i publikacji artystycznych:

Michał Chojecki – grafik, artysta wizualny, autor książek, założyciel Oficyny Peryferie – działającej w Warszawie pracowni sitodruku i wydawnictwa publikującego książki artystyczne i art-ziny. Adiunkt na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. W 2015 r. obronił doktorat w dziedzinie książki artystycznej. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną z zakresu selfpublishing i produkcji książki artystycznej

Maciej Salamon i Maciej Chodziński – gdańscy twórcy wizualni, działający razem w grupie artystycznej „Krecha”, która w latach 2006–2009 wydała 9 autorskich wydań magazynu artystycznego Krecha. Grupa Krecha stworzyła liczne ilustracje do Gazety Wyborczej
i Notesu na 6 tygodni. W realizacjach indywidualnych Salamon zajmuje się sitodrukiem, ilustracją, grafiką projektową i tworzeniem murali, a także działalnością muzyczną (w zespole Nagrobki), a Chodziński tworzy video i instalacje, zajmuje się też malarstwem, grafiką i sitodrukiem.

Przemysław Gulda – pisarz, dziennikarz kulturalny, znawca kultury punk rocka, w latach 90. członek kolektywu wydającego alternatywne pismo polityczno-kulturalne „Mać Pariadka”.

Moderatorki:

Aleksandra Grzonkowska – historyczka sztuki, kuratorka, producentka artystyczna. Obecnie doktorantka Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Prezes Fundacji Kultury Wizualnej Chmura. Kuratorka i koordynatorka licznych projektów indywidualnych, jak również wystaw zbiorowych polskich i zagranicznych artystów. Współpracowała z Fundacją Wyspa Progress/Instytutem Sztuki Wyspa w Gdańsku, Festiwalem Artloop w Sopocie oraz Muzeum Emigracji w Gdyni.

Anna Krajka – historyczka sztuki, kuratorka, producentka artystyczna, adiunkt w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Koordynatorka wielu projektów wystawienniczych, muzycznych, literackich czy badawczych (m.in. dla Muzeum Narodowego w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni), animatorka kultury i edukatorka (m.in. w ramach Stowarzyszenia Prom Kultura). Realizowała projekty lokalne i międzynarodowe.

Ilustracja: Dolne Miasto Pany (Kora Kowalska, Szymon Szyszko)