Nakład własny #2 | zinek

 


„Nakład własny #2”
#artzin #magazyny_o _sztuce #DIY #archiwum #dokumentacja #performance #wystawa #spotkania #warsztaty #filmy

Redakcja: Aleksandra Grzonkowska
& Anna Ratajczak-Krajka
Redakcja językowa i korekta:
Maksymilian Wroniszewski
Projekt graficzny: Weronika Lipniewska