NAKŁAD WŁASNY #2 | 4–13 października 2019 | Gdańsk #artzin #magazyny_o _sztuce #DIY #archiwum #dokumentacja#performance #wystawa #spotkania #warsztaty #filmy Nakład własny […]

„Jemy” to art zine, który powstał w trakcie warsztatów z Anią Witkowską w ramach projektu „Nakład własny. Sympozjum […]